rau củ khổng lồ

Cập nhập tin tức rau củ khổng lồ

Là địa phương mạnh về nông nghiệp, các loại rau củ, cây trồng ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) gây ấn tượng với kích thước lớn, theo South China Morning Post.