rebellion games

Cập nhập tin tức rebellion games

Sniper Elite 3: Hài lòng fan bắn tỉa

Mặc dù còn tồn tại nhiều vấn đề về AI và tính thực tế, Sniper Elite 3 nhìn chung vẫn đủ sức thỏa mãn những người yêu thích thể loại bắn tỉa.