Ronald G. Wayne

Cập nhập tin tức Ronald G. Wayne

Nhà đồng sáng lập thứ ba của Apple chưa bao giờ dùng iPhone và không hề hối hận vì điều đó!

Năm nay, Ronald G. Wayne đã 83 tuổi. Ông chính là người đã thiết kế logo đầu tiên cho Apple và bán 10% cổ phần của mình với giá 800 đô-la (tương đương 18 triệu đồng bây giờ). Nhưng dù có biết trước điều đó thì ông vẫn sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình.