Roster Shuffle

Cập nhập tin tức Roster Shuffle

(GameSao.vn) – Lần lượt KheZu rồi MP ra đi để lại khoảng trống ở hai Vị Trí 1 & 3 trong đội hình Secret.