Chiếc sà lan chở quá đầy đã bất ngờ lật up trên một dòng sông ở Trung Quốc.


H.P (tổng hợp)