sách nhiễu

Cập nhập tin tức sách nhiễu

Mừng tuổi cán bộ, tài trợ nghỉ mát: Nỗi khiếp sợ nhũng nhiễu

Tham nhũng, sách nhiễu từ các cán bộ, công chức Nhà nước đã khiến DN mất đi những cơ hội và lợi nhuận của mình. Hiệu quả không đạt được và kết quả là doanh nghiệp cứ lẹt đẹt mãi.

Tạm điều chuyển 2 cán bộ hải quan sân bay gợi ý ‘tiền nước’

2 hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng bị tạm điều chuyển sau khi một hành khách tố cáo họ gợi ý "tiền nước" lúc kiểm tra hành lý.

Sáu cơ quan cùng tìm cán bộ sách nhiễu dân

Từ kết quả giám sát, các cơ quan này sẽ kiến nghị xử lý những cán bộ có hành vi tiêu cực, sách nhiễu gây phiền hà.