Sài Gòn Tân Thời

Cập nhập tin tức Sài Gòn Tân Thời

Xuất hiện trong webdrama Đội bóng cầu lông, Mậu Đạt muốn chứng minh khả năng diễn xuất với khán giả qua vai diễn chính đầu tay.