Sang Vlog

Cập nhập tin tức Sang Vlog

YouTuber nghèo nhất Việt Nam: Ở nhà dột, đi phụ hồ và nghị lực kiếm tiền đổi đời

Hiện giờ, căn nhà vách tre cũ nát của Sang Vlog đã được sửa sang lại, anh cũng đã tự mua được xe máy, mảnh đất cho gia đình.

Youtuber nghị lực nhất Việt Nam: ở nhà tre nứa, làm phụ hồ nhưng vẫn gây dựng được channel ẩm thực hơn 760k subscribers

Thậm chí, chàng trai này còn không có máy quay, không có máy tính để dựng vlog, tất cả đều làm trên điện thoại.