Shotgun Farmers

Cập nhập tin tức Shotgun Farmers

Shotgun Farmers - Game kỳ lạ với vũ khí được làm ra từ các loại cây trồng

Shotgun Farmers giới thiệu một ý tưởng mới mẻ: Muốn có súng bắn, trước tiên bạn phải trồng chúng.