sinh nhật Teemo

Cập nhập tin tức sinh nhật Teemo

Mới hôm qua là sinh nhật Teemo, thế mà hôm nay Riot đã muốn xóa vị tướng này

Ngày hôm qua 1/5, đó là ngày Quốc Tế Lao Động đối với toàn thế giới, nhưng đặc biệt hơn với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thì đó là một ngày không thể.. tệ hơn.