smartphone Jelly

Cập nhập tin tức smartphone Jelly

Jelly có màn hình hơn 2 inch, giá gọi vốn ban đầu chỉ 69 USD chỉ Kickstarter.