Snow

Cập nhập tin tức Snow

Facebook dường như đã tìm mọi cách mua lại Snow, ứng dụng nhắn tin ảnh được cho là bản sao của Snapchat tại Hàn Quốc, sau khi biết ứng dụng này rất phổ biến ở châu Á.