Sở GTVT TP.HCM

Cập nhập tin tức Sở GTVT TP.HCM

Trong đó, Sở GTVT yêu cầu các trung tâm đăng kiểm thực hiện đúng quy định, quy trình trong công tác, tuyệt đối không có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM: Đường hỏng do không có xe lưu thông

Trả lời đại biểu HĐND.TP về vấn đề đường mới nhưng đã xuống cấp, hư hỏng, đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết, một trong số nguyên nhân đó là...không có xe lưu thông.

TP.HCM bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ông Võ Khánh Hưng, nguyên Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị 3 được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM.