sơ tán dân

Cập nhập tin tức sơ tán dân

Bình Định ứng dụng phần mềm Quản lý thiên tai để sơ tán dân mùa mưa bão

Phần mềm Quản lý thiên tai tỉnh Bình Định có chức năng theo dõi sơ tán dân, chi tiết của 404.787 hộ gia đình/1.483.649 nhân khẩu.

Bão số 9: Đà Nẵng sẽ cấm người dân ra đường từ chiều tối 27/10

Theo kế hoạch, với kịch bản gió cấp 8-11 số người sơ tán là hơn 72.000 người, trường hợp gió cấp 12-13, hơn 140.000 người.

Đức sơ tán khổng lồ do bom sót từ Thế chiến 2

Khoảng 54 nghìn người dân ở Augsburg, Đức, hôm nay phải sơ tán để nhà chức trách vô hiệu hóa một quả bom sót lại từ thời Thế chiến 2.