sống hết mình

Cập nhập tin tức sống hết mình

Thật tuyệt vời nếu như cả cuộc đời này được làm một otaku!

"Sống như một Otaku và chết như một Otaku đó mới là người vĩ đại nhất! "