sức khỏe não

Cập nhập tin tức sức khỏe não

Người đàn ông châu Á khoảng 60 tuổi đã 2 lần tự tử vào sinh nhật. Các bác sĩ chia sẻ hội chứng “nỗi buồn sinh nhật” là thật.