sưu tầm tiền cổ

Cập nhập tin tức sưu tầm tiền cổ

Kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp ngụ quận 10, TP.HCM đã dành hơn 30 năm tìm kiếm, theo đuổi những tờ tiền giấy, đồng xu đủ mệnh giá.