tắc mạch phổi

Cập nhập tin tức tắc mạch phổi

Mỗi tháng uống 15 viên thuốc tránh thai khẩn cấp, người phụ nữ nhồi máu phổi

Trong suốt 10 năm, bệnh nhân 34 tuổi liên tục dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Việc lạm dụng đã khiến bệnh nhân bị tắc động mạch phổi.