tảo mộ cuối năm

Cập nhập tin tức tảo mộ cuối năm

Những trang nhật ký thay vàng mã, vợ gửi chồng đã khuất trong lễ tảo mộ cuối năm

Thay vì đốt vàng mã, bà Mai đốt những trang nhật ký tự tay mình viết mỗi ngày, gửi cho người chồng ở thế giới bên kia.