tay giả

Cập nhập tin tức tay giả

Bí ẩn vệ sỹ dùng tay giả tháp tùng Trump nhậm chức

Một vệ sỹ tháp tùng Donald Trump tại lễ nhậm chức Tổng thống đã sử dụng một đôi tay giả với lý do vô cùng sốc.

10 bộ phận cơ thể có thể thay thế

Con người là sinh vật thực sự rất mong manh. Hầu hết các cơ quan của cơ thể người không có khả năng tự tái sinh.