Thái Thu Xuơng

Cập nhập tin tức Thái Thu Xuơng

Lo lương tăng 1 giá tăng 2, đại biểu mong điều chỉnh lương càng sớm càng tốt

Lưu ý lương chưa tăng thì giá đã tăng, lương tăng 1 đồng, giá tăng 2 đồng, đại biểu đề xuất tăng lương càng sớm càng tốt và nên tăng lương cơ sở từ 1/1/2023.