thanh long ruột đỏ

Cập nhập tin tức thanh long ruột đỏ

Trồng thanh long ruột đỏ, mỗi sáng đi bộ quanh vườn có ngay tiền triệu

Những gốc thanh long ruột đỏ của người dân ở Quảng Ninh đã đến mùa thu hoạch. Khách tới tận vườn lựa quả, mỗi ngày bán hàng tạ, lãi thu về tiền triệu.

Sơn La xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang Nga

UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang Liên bang Nga.