thành ủy TPHCM

Cập nhập tin tức thành ủy TPHCM

Thành ủy TP.HCM có thêm 3 Ủy viên Ban Thường vụ

Thành ủy TP.HCM vừa bầu bổ sung 3 người vào ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư quận, huyện TP.HCM phải vào cuộc xử lý trật tự xây dựng

Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X.

Bài toán giả định chuyển đổi đất của Bí thư TP.HCM

“Phải rà soát lại quỹ đất, giành lại quỹ đất, không thể để thiếu đất làm ách tắc sự phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM” – lời ông Nguyễn Thiện Nhân.

TP.HCM có Trưởng ban là người ngoài Đảng

Tổng giám đốc một công ty của Pháp vừa được bổ nhiệm làm Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM trong 5 năm.