thay thế cán bộ

Cập nhập tin tức thay thế cán bộ

Lạng Sơn yêu cầu thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm, né tránh công việc

Cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh công việc ở Lạng Sơn sẽ phải thay thế, điều chuyển sang công việc khác.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: 'Thay thế cán bộ năng lực hạn chế không chờ hết nhiệm kỳ'

"Kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nói.