thẻ Loyal Player

Cập nhập tin tức thẻ Loyal Player

Không cần nạp tiền, game thủ FIFA Online 3 đã có thể tự sản xuất ra thẻ Loyal Player

Hiện thì người chơi FIFA Online 3 Thái Lan đã có thể giao dịch ra cả thẻ Loyal Player (LP).