The Slow Mo Guys

Cập nhập tin tức The Slow Mo Guys

Sẽ ra sao khi chơi 'Super Mario' với tốc độ 380.000 khung hình/giây?

Nó chậm đến nỗi, bạn chỉ có thể trông thấy những đường scanline (đường quét màn hình) tạo nên hình ảnh mà thôi.