The Songbook 3

Cập nhập tin tức The Songbook 3

Hồ Trung Dũng, Phương Vy ngọt ngào trong MV 'Yêu em dài lâu'

MV “Yêu em dài lâu” nằm trong chuỗi 13 MV one-shot trong The Songbook 3 của Hồ Trung Dũng.