Thiên Tâm Cốc

Cập nhập tin tức Thiên Tâm Cốc

Bước qua Thiên Tâm Cốc – xứng danh 9K anh hùng

(GameSao) - Trong thế giới 9k Truyền Kỳ, võ công không chỉ để anh hùng tranh cao thấp, mà lớn hơn là để dùng kết tập nhân tâm, cứu khốn phò nguy, bảo vệ quốc bảo. Thiên Tâm Cốc xứng đáng là một địa điểm thí luyện cho bậc võ giả thi triển hùng tâm, dương danh thiên hạ như vậy.