thiết kế Apple

Cập nhập tin tức thiết kế Apple

Tại sao huyền thoại thiết kế Jony Ive rời khỏi Apple sau gần 30 năm làm việc: Steve Jobs là một phần lý do

Nhiều năm mệt mỏi và kiệt sức với sự thay đổi văn hóa Apple sau khi Steve Jobs qua đời cuối cùng đã buộc Jony Ive phải dứt áo ra đi.