thiết kế module

Cập nhập tin tức thiết kế module

Những quyết định sai lầm mà các nhà sản xuất Android từng thực hiện

Trong những năm qua, một số nhà sản xuất Android đã bỏ đi các tính năng cần thiết, nhưng lại bổ sung nhiều tính năng tệ, gây thất vọng cho người dùng.