Thieu Lam

Cập nhập tin tức Thieu Lam

Sư Thiếu Lâm không được chơi game!

Sư Thiếu Lâm có thể sở hữu Smartphone nhưng tuyệt đối không được xem TV và đặc biệt nghiêm cấm chơi game.