thơ về quê hương

Cập nhập tin tức thơ về quê hương

Dáng mẹ

Thơ về mẹ bao giờ cùng là nỗi khắc khoải nhớ thương. Những đứa con xa quê khi nghĩ về quê hương là nghĩ đến mẹ, mẹ chính là quê hương, là nỗi nhớ...

NGƯỢC HỒN

Xin giới thiệu 2 bài thơ trích trong tập thơ sắp XB: HÀ NỘI TÔI YÊU TRÁI TIM KHỜ của tác giả Lê Viết Hòa (Lê Vân).