thù lao 0 đồng

Cập nhập tin tức thù lao 0 đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận thù lao 0 đồng

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm vừa công bố của Vingroup và Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho thấy nhiều thành viên HĐQT không nhận thù lao.