thu thuat iPhone

Cập nhập tin tức thu thuat iPhone

Hướng dẫn làm mờ hậu cảnh FaceTime trên iOS 15

Chế độ "Chân dung" của ‌FaceTime trên iOS 15‌ hỗ trợ làm mờ hậu cảnh phía sau và tập trung điểm nhìn vào người dùng. Cách bật chế độ này khá đơn giản, nhưng nhiều người không biết.