Thủ tướng Hà Lan

Cập nhập tin tức Thủ tướng Hà Lan

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định coi trọng vị thế và vai trò quan trọng của Việt Nam trong chính sách của Hà Lan đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương