thú vui game thủ

Cập nhập tin tức thú vui game thủ

Nuôi pet - trào lưu mới trong Cửu Âm Chân Kinh 2

(GameSao) - Kể từ khi vạn Thú Sơn Trang xuất hiện thì cũng là lúc phong trào nuôi pet phát triển nở rộ trong Cửu Âm Chân Kinh 2.