Thuê mai chơi Tết

Cập nhập tin tức Thuê mai chơi Tết

TP.HCM: Nhà vườn phấn khởi vì khách thuê mai chơi Tết tăng cao

Nhiều chủ vườn cho biết số lượng mai được đặt thuê chiếm hơn nửa vườn.