Thuê mai chơi Tết

Cập nhập tin tức Thuê mai chơi Tết

Nhiều chủ vườn cho biết số lượng mai được đặt thuê chiếm hơn nửa vườn.