thứhạng

Cập nhập tin tức thứhạng

Bao giờ Việt Nam mới bằng được Thái Lan?

Năm tới, Việt Nam có thể tăng 22 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh và tham vọng tiến tới đạt ngang mức bình quân các quốc gia ASEAN-4. 

2016: Việt Nam muốn bằng Singapore, Thái Lan

 Sau một năm thực hiện Nghị quyết 19 với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh năm 2015 đạt mức ASEAN - 6, Chính phủ dự kiến sẽ nâng mục tiêu này lên ASEAN - 4 vào năm 2016.