thuốc biệt dược

Cập nhập tin tức thuốc biệt dược

Thiếu thuốc ung thư, người bệnh phải dùng thuốc đắt gấp 7 lần

- Do thiếu thuốc generic, người bệnh ung thư phổi muốn điều trị buộc phải dùng thuốc biệt dược gốc với chi phí đắt hơn 7 lần.

 

Có thuốc biệt dược đắt gấp 8 lần thuốc nhóm 1

Chỉ chiếm 1/14 trên tổng số thuốc trúng thầu nhưng tổng giá trị tiền thuốc của biệt dược gốc lên tới 25%.