thương trường

Cập nhập tin tức thương trường

[Infographic] Thú tiêu hoang của Facebook

(GameSao) - Infographic sau sẽ giới thiệu một số công ty tiêu biểu mà Facebook ‘kết bè phái’, qua đó tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động mua bán các công ty trên thị trường cũng như thấy được tầm nhìn mà những doanh nghiệp lớn nắm bắt trên thương trường.