Thuỳ Chi

Cập nhập tin tức Thuỳ Chi

Thuỳ Chi hát live cùng ban nhạc Anh Em

Nhận lời tham gia Music Home không chỉ đánh dấu sự trở lại của Thuỷ Chi trong không gian âm nhạc chuyên nghiệp mà còn là sự “trở về” của Thuỳ Chi đúng lãnh địa không gian “nhà hát internet”.