Tia-Thủy Nguyễn

Cập nhập tin tức Tia-Thủy Nguyễn

Tia-Thủy Nguyễn làm triển lãm tranh tại Pháp

"Bồng bềnh chốn hư không" là triển lãm gồm hơn 30 tác phẩm của Tia-Thuỷ Nguyễn được giới thiệu ở Pháp, bắt đầu từ 25/9.