tin nhắn ngân hàng

Cập nhập tin tức tin nhắn ngân hàng

Các ngân hàng lớn tại Đông Nam Á thu phí SMS ra sao?

Nhiều ngân hàng lớn trong khu vực thu phí tin nhắn ở mức thấp, thậm chí miễn phí.