tin thị trường

Cập nhập tin tức tin thị trường

3 lý do lớn nhất khiến các công ty ngoại thất bại tại Trung Quốc

Chúng ta đã chứng kiến nhiều công ty thất bại thảm hại tại Trung Quốc bởi lẽ họ đã phạm phải rất nhiều sai lầm, chứ không phải chỉ một trong ba cái tiêu biểu dưới đây. Nhưng những lý do khác thì có thể khắc phục được, còn phạm phải một hoặc hai sai lầm nghiêm trọng này thì khả năng bạn sống sót được ở quốc gia này là rất thấp. Vậy nên hãy coi như đây là một lời cảnh báo đối với những công ty khởi nghiệp đang nhắm vào thị trường Trung Quốc. Có câu “phòng còn hơn chữa”, vá nắm bắt được những sai l