tính cộng đồng

Cập nhập tin tức tính cộng đồng

Đánh giá gMO Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tính chiến thuật cao, yếu tố cộng đồng kém

(GameSao) - Được đánh giá cao nhờ tính chiến thuật trong lối chơi song gMO Tam Quốc Diễn Nghĩa gây thất vọng bởi hệ thống cộng đồng khá yếu kém của mình.