tính dụng

Cập nhập tin tức tính dụng

TP.HCM cấp tín dụng linh hoạt đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở cho dân

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM yêu cầu thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở của người dân, hạn chế tín dụng cho đầu tư bất động sản cao cấp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, đầu cơ.