tinh giản cán bộ

Cập nhập tin tức tinh giản cán bộ

Người tài vào nhà nước vẫn phải 'xếp hàng chờ cơ hội'

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng, nhiều người có năng lực được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước gặp khó khăn trong phát huy khả năng. Đang có sự lãng phí trong thu hút sử dụng nhân tài.

Biến động chưa từng có: Bộ Tài chính cắt giảm hơn 2.800 đơn vị

Từ năm 2013 đến cuối năm 2017, Bộ Tài chính đã cắt giảm được khoảng 2.800 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương.