Tôn Quyền

Cập nhập tin tức Tôn Quyền

Lịch sử Tam Quốc sẽ bị VTC "đảo lộn" trong gMO sắp tới

(GameSao) - gMO mới của VTC sẽ có 1 cốt truyện rất mới, hứa hẹn đầy hấp dẫn.