Tổng thanh tra

Cập nhập tin tức Tổng thanh tra

Luật Thanh tra sửa đổi, còn 2 nhóm ý kiến giữ hay bỏ đơn vị cấp huyện

Sáng nay (26/5), thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trước Quốc hội.

Tuần này Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng GTVT, Tổng Thanh tra

Ngay trong tuần họp đầu tiên, QH sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hai phó tổng Thanh tra Chính phủ nghỉ hưu

Thanh tra Chính phủ vừa công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho hai Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào, Trần Đức Lượng chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10.

Tổng thanh tra CIA từ chức

Tổng thanh tra CIA David Buckley từ chức có hiệu lực từ 31/1, CIA cho biết hôm 5/1.