Tonille Watkis

Cập nhập tin tức Tonille Watkis

Diễn biến mới vụ thí sinh hoa hậu tố BTC lừa đảo, bỏ mặc, không chỗ ăn ở

Miss Planet International đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến cuộc thi sau ồn ào bị khiếu nại về chuyện lừa đảo và bỏ mặc thí sinh.