Tonille Watkis

Cập nhập tin tức Tonille Watkis

Miss Planet International đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến cuộc thi sau ồn ào bị khiếu nại về chuyện lừa đảo và bỏ mặc thí sinh.